Ü44, îíëàéí áàíêèíã, 

Сфера реалізації багатьох товарів давно перемістилася з «фізичних» точок продажів у віртуальний простір. Велика кількість покупок ми можемо здійснювати не виходячи з дому в режимі 24/7, і це заслуга інтернет-магазинів. Детальніше на http://www.rivnist.in.ua/news/2017/09/11/13564.

Віртуальні точки продажів дозволяють зробити покупку не тільки в зручний час доби, заощадивши зайвий час на похід в магазин, але і купувати товари з-за кордону, підбирати позиції з максимально прийнятною ціною і використовувати безготівковий спосіб розрахунку.

Інтернет-магазини увійшли в нашу повсякденність настільки впевнено, що ми використовуємо їх не тільки для запланованих великих покупок, але і для спонтанних. Завдяки зусиллям маркетологів ми часто разом з необхідними товарами набуваємо і ті, рішення про придбання яких ми взяли, перебуваючи безпосередньо на сайті, і головне завдання в такій ситуації – правильно розрахувати фінансові можливості, оцінивши залишок грошей на електронному рахунку. Варто визнати, що вдається це далеко не всім – дуже часто покупки здійснюються на суму, що перевищує ту, що залишилася на карті.

Якщо придбання можна відкласти до кращих часів, є сенс дочекатися зарплати. Якщо ж покупку необхідно зробити терміново, єдиний вихід-скористатися послугою швидкого кредитування. Незважаючи на те, що оформлення кредиту у багатьох асоціюється, перш за все, з банками, вони в цьому питанні не помічники. Система банківського кредитування пов’язана зі суворою документальною звітністю і має на увазі тривале очікування відповіді від банківського працівника. Усвідомлюючи рівень ризику, пов’язаного з оформленням кредиту, банки вимагають від заявників підтвердження офіційного рівня доходів або ж змушують шукати платоспроможних поручителів, здатних гарантувати своєчасне повернення коштів. Зрозуміло, такий сценарій не підійде, якщо гроші потрібні терміново – для розрахунку з інтернет-магазином.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяСтанозолол
Следующая статьяБилеты на поезд